NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Utlysing av midler fra Morten Eide Pedersens minnefond – 2016

2016-09-07

(This blog post is in Norwegian)

Morten Eide Pedersens minnefond er opprettet ved at arven etter Morten Eide Pedersen har tilfalt foreningen Avgarde. Fondet skal stimulere til nyskaping og utvikling for komponister og musikere i Bergensregionen ved å gi støtte til bestillingsverk, realisering av nyskapende prosjekter og fremføringer samt andre tiltak som gjør det enklere å etablere seg og virke som komponist.

Det er nå utlyst midler for utdeling, med søknadsfrist 2. oktober 2016. Mer informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig her:

http://avgarde.no/morten-eide-pedersens-minnefond/

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.