NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Setback for sound abatement plans in Norway

2006-06-13

A new plan for sound abatment is currently being drafted in Norway. The Norwegian Noise Abatement Society are protesting the plan claiming that it represents a serious setback in terms of ambitions.

 

Nasjonalt støymål i fare:
BYRÅ KRATGRUPPE VIL BEGRAVE NASJONALT STØYMÅ L

Den støyrapporten som en direktoratsgruppe framla 24.000 april er et forsøk på å begrave det som har vært offisiell norsk støypolitikk de siste seks årene. Dagens nasjonale støysmål skal erstattes av nye mål som er betydelig mindre ambisiøse men som vil bli desto billigere å gjennomføre.

Norsk forening mot støy protesterer og forlanger at regjeringen begynner å følge opp dagens støymål i stedet for å forlate det. En rekke miljø- helse- og beboerorganisasjoner er i ferd med å slutte seg til et felles opprop som Støyforeningen har tatt initiativ til. Her kreves det at direktoratgruppens rapport må avvises.

-Direktoratgruppens forslag er et forsøk på å begrave det som har vært offisiell norsk støypolitikk i seks år. Alternativene de kommer med innebærer alle betydelig større støyplager enn det regjeringen har lovet i Soria Moria-erklæringen sa styreleder Kjell Dahle da Miljøverndepartementet 24.000 april holdt høringsmøte om det som ble kalt en ny handlingsplan mot støy.

Dahle lovet på vegne av Støyforeningen at en eventuell begravelse ikke vil finne sted i stillhet. Foreningen er i ferd med å samle bred støtte bak et opprop der regjeringen bes om å holde fast på løftene sine om mindre støy og begynne å følge dem opp i praksis. Regjeringsmedlemmer og politiske partier følges også opp.

Vi skal få avklart hvilke partier som holder fast på løftene sine i denne saken sier Dahle. Han minner om at det i fjor vår var en enstemmig energi og miljøkomite som stilte seg bak kravet om oppfølging av det nasjonale støymålet.

Rapporten fra direktoratsgruppen har valgt en annen vei. De instansene som vil få regningen for mulige tiltak på sine budsjetter er ikke ute etter å angi hvordan vi kan strekke oss for å nå målet. I stedet hevder de at målet ikke lar seg innfri.

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.