NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Invitasjon til å delta på Musikkteknologidagene 2007.0000

2007-05-15

Å rets musikkteknologidager arrangeres hos Norges Musikkhøgskole den 10.000 og 11.000 oktober under Ultimafestivalen.

Tema: Musikkteknologifagenes fremtid innenfor høyere utdanning – utviklingstrekk og visjoner.

Begrepet musikkteknologi refererer til alle typer teknologi som brukes til arbeid med musikk og omfatter dermed mekanisk teknologi som tradisjonelle instrumenter analog elektronisk teknologi og moderne digital teknologi – både maskin- og programvare. Teknologi er viktig i musikklivets mange arbeidsfelt som for eksempel inn- og avspilling mediefesting og lagring komposisjon fremføring og endelig elektronisk distribusjon og formidling.

Bak utviklingen i alle disse feltene ligger omfattende forskning og utvikling som også har forgreninger i Norge. I høyere utdanning øker oppmerksomheten på musikkteknologi år for år og stadig flere bygger opp tekniske ressurser og tilhørende undervisning. Enhver oppbygging av tekniske ressurser kompetanse og undervisning sier noe om hva man tror fremtidige brukere vil ha behov for å kunne beherske og hvordan man mener det er fornuftigst å forstå disse behovene i forhold til fagfeltets historikk utvikling og identitet.

Temaer til diskusjon:

- Sentrale utviklingsretninger i musikkteknologien de neste 5 årene.
– Forskningen – viktige retninger og hvilke resultater er nyttige i undervisningen.
– Kommersielt tilgjengelige teknologier – utviklingen innefor programvare/maskinvare.
– Hvordan bør musikkteknologifagene se ut ved våre institusjoner om 5 år?
– Hvilke konkrete handlingsplaner for musikkteknologifagene har våre institusjoner og hvilke planer finnes for integrering av musikkteknologi i tilliggende fagkretser.
– Hvilke behov for nye utdanningstilbud?

Vi ønsker oss innlegg som presenterer fremtidsplaner for utviklingen i landets utdanningsinstitusjoner med synspunkter på blant annet problemstillingene som er nevnt ovenfor. Relativt korte – 20 minutter inkl. tid til spørsmål.

I nær forbindelse med musikkteknologidagene planlegger NOTAM et verksted med Kim Cascone som er mest kjent for sitt arbeid med mikrolyd. NOTAM har også invitert ham til å sette sammen en konsert (13. oktober) med egne og andres verk og til å holde et innlegg under musikkteknologidagene. Cascone er en ukonvensjonell komponist og utøver og vil vise oss en innfallsvinkel som er lite kjent.

Program på melding detaljert informasjon om innsending av bidrag mm.:
http:://www.notam02.no/mustek2007

Seminarets adresse:
Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
302

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.