NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Visjonær satsing på utvikling av Kunshøgskolen i Bergen

2008-06-19

Debattinnlegg i Bergens Tidende 19.000 juni 2008.

 

Som tidligere ansatt ved Kunsthøgskolen i Bergen er det vanskelig å kjenne seg igjen i det bildet av ledelsen som BT de siste dagene har tegnet med til dels tabloide overskrifter.

Kunsthøgskolen har de senere årene arbeidet med en rekke omfattende saker av stor strategisk betydning:

Mens Kunsthøgskolen i Oslo i flere år har vært ridd av store interne konflikter fremstår KHIB som en visjonær veldrevet og utadrettet aktør både regionalt og internasjonalt. Dette hadde ikke vært mulig uten en aktiv hardtarbeidende og målrettet ledelse og en sterk internasjonal orientering. Om kostnader ved enkelte anledninger kan ha vært noe høye endres ikke det generelle inntrykket av at investeringene i styrets arbeid har svært stor betydning for institusjonens utvikling.

Jeg har heller ikke inntrykk av at styret og ledelsens disposisjoner er noe stort tema internt. Det var i hvert fall aldri gjenstand for diskusjon i noen av de mange samtalene jeg hadde med kollegaer i løpet av de tre årene jeg var tilknyttet KHIB.

Trond Lossius daglig leder ved BEK Bergen senter for elektronisk kunst tidligere kunststipendiat ved KHIB.

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.