NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

BEK 2004

December 30, 2003
Fortunately the future of BEK was secured as we were granted Gouvernmental support from 2004 onwards. We had a hard fight lobbying towards the Parliament. In the end the Parliament decided to grant BEK NOK 500.000 for 2004.000 It’s not a lot and it’s not enough but it is still a major step in the right direction.

I checked the Parliament web site and was surprised to see that all of the political parties including right wing Fremskrittspartiet wanted to see BEK continue. That’s really nice!

Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)

Komiteen viser til at Bergen senter for elektronisk kunst har gjort et fremragende arbeid for elektronisk kunst og er Vestlandets motsvar til Notam i Oslo. Det elektroniske kunstfeltet har opplevd en kraftig utvikling i Norge de senere år bl.a som følge av Kulturrådets satsing på feltet. Kulturmeldingen signaliserer at BEK-prosjektet bør videreføres bl.a gjennom “å tryggja ei basisfinansiering for BEK”.

Komiteen har merket seg at Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) har hatt en stor og viktig aktivitet i de årene de har fått prosjektstøtte fra Norsk Kulturråd. Komiteen er gjort kjent med at denne støtten fra neste år vil falle bort og at virksomheten derfor står overfor en akutt økonomisk krise. Dette vil ikke bare kunne ramme BEK men også andre virksomheter som Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS) og produksjonsnettverket for elektronisk kunst. Komiteen mener det er viktig at BEK kan opprettholde sin virksomhet.

Komiteens flertall medlemmene fra Arbeiderpartiet Høyre og Kristelig Folkeparti viser til inngått budsjettforlik som sikrer en bevilgning på 500.000 kroner til BEK.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett har foreslått 750.000 kroner til BEK under kap. 322 post 78.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt alternative budsjett hvor Fremskrittspartiet foreslår 1 mill. kroner for å sikre videre drift av BEK.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti ser verdien i det arbeidet som gjøres ved BEK og viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett der det foreslås å bevilge 1 7 mill. kroner til formålet.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til sitt alternative budsjett der det foreslås en bevilgning på 500.000 kroner.