NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Theater and visual art

March 13, 2004

In an interview with the newspaper Klassekampen artistic director at Black Box Kristian Seltun explains the difference between Black Box and institutional theatre. According to him the kind of theatre shown at Black Box resembles visual art in the sense that it’s depending on art theory and discurses:


- Hva er hovedforskjellen på Black Box og tradisjonelle institusjonsteatre?


- Vi slekter mer på billedkunsten i den betydning at mye av det som vises her er mer teoriavhengig enn tradisjonelt norsk teater. Du kan si at det kuratoren er for billedkunsten er programmatøren for teatret. Vi forholder oss i stor grad til samtidige tendenser i kunst og musikk. På Black Box jobber folk på tvers av kunstgrenene. Slik klarer vi i motsetning til det tradisjonelle teatret å skape tverrfaglige konseptuelle praksiser.