NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Lydmur (Wall of Sound)

March 19, 2004

Lydmur

The installation Lydmur (Wall of Sound) by Maia Urstad is opening tomorrow at 16:00 as part of the Borealis Contemporary Music Festival in Bergen. Below is the press announcement (in Norwegian only):


EN MUR AV LYD

Maia Urstads lydinstallasjon LYDMUR åpner lørdag 20.000 mars kl 16.000 – 19.00. Installasjonen innvies med duoen Bjørnar Habbestad (fløyte / elektronikk) og Maia Urstad (CDspillere / elektronikk) ca 16:15.

Sted: Strandgaten 218 på Nordnes Bergen.

Er 1980-tallet våre dagers Egypt? I Maia Urstads installasjon LYDMUR
utforskes forholdet mellom nær og fjern fortid og mellom teknologi og
historie. Lydmuren er satt sammen av store mengder sorte og sølvfargede
kassettradioer som spiller bearbeidede opptak fra radio. I
utstillingslokalet i Strandgaten møter tilskueren en åtte meter lang
vegg formet av lyd og lydkilde på samme tid en ruin der byggesteinene
ikke er antikke steinblokker men gårsdagens tekniske vidundere.

Akkurat som støyen som omgir oss er murer noe vi alltid er omsluttet av
men sjelden stanser opp for å betrakte. Først når muren blir et
historisk monument blir den interessant å se på. I LYDMUR er det vår
nære fortid som stilles opp foran oss og blir gjenstand for betraktning.
Installasjonen skyver den inn i historien og minner oss om det flyktige
ved det aller nyeste. Lydene vi hører er brokker av nyhetssendinger
interferens og sus bakgrunnsstøyen fra eteren som vanligvis forsvinner
i samme øyeblikk som den oppstår men som her fryses og plasseres i
forgrunnen. Dermed problematiseres forestillingen om historisk utvikling
og grensen mellom nytt og gammelt viskes ut. For er ikke kassettradioen
ett av de mest slående symboler på 80-tallets glorete jappeestetikk og
absurde fremskrittsoptimisme noe av det mest utdaterte vi har i dag?
Teknikken er fullt brukbar men apparatene er likevel henvist til
skraphauger og brukthandler utsatt for en altfor tidlig alderdom.
Installasjonen LYDMUR studerer forbindelseslinjer fabulerer rundt
sammenstillingen og stiller bl.a. spørsmålet – hvordan blir ruinene
etter oss?

LYDMUR bygger videre på tidligere arbeid som STASJONER en
lydinstallasjon der visuell inspirasjon er hentet fra den romanske bue
og KLEOPATRASLER et musikkdramatisk verk inspirert av egyptiske
byggverk fra faraoisk tid.

LYDMUR er en del av Borealisfestivalen i Bergen. Den vises i Strandgaten
218
mars kl 16.00

Utstillingen er åpen alle dager i perioden 21.- 28.000 mars kl 13.00-
18.00.

MAIA URSTADwww.maia.no

Maia Urstad er lydkunstner og arbeider i krysningsfeltet mellom auditiv
og visuell kunst. Hun har i mange år samarbeidet med andre kunstnere om
konsertfremføringer og audiovisuelle uttrykk i ulike offentlige rom. Utdannet ved Høyskolen for Kunsthåndtverk og Design Bergen. Arbeidet i
flere
år med visuelle uttrykk og har de siste 15 årene jobbet med lyd i
diverse
tverrkunstneriske prosjekter installasjoner teaterforestillinger
film performance etc. Siste års arbeider har i hovedsak dreiet seg om lydinstallasjoner
utendørs og innendørs med CD/kassettradioer som auditivt og visuelt
objekt og konstruksjonsmateriale i prosjektene. Maia Urstad driver også Maur Prosjekter som initierer og gjennomfører
lydrelaterte tverrkunstneriske samarbeidsprosjekt.

Utstillingen er støttet av Bergen kommune Norsk kulturråd og BEK.