NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

3 new fellowships in 2005 after all?

December 10, 2004

The gouvernment proposed only one new fellowship in the arts in 2005.000 It now seems that the Comitee for church education and research at the parkliament now proposes to extend this to three:

Komiteen vil understreke betydningen av stipendprogrammet for kunstutdanning og de positive ringvirkninger dette programmet har hatt for utviklingen av disse skolene. Videre vil komiteen på pekte at det kun er avsatt en stipendiat. Komiteen ber Regjeringen utvide ordningen med to nye stipendiater innen rammen i 2005.