NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Farteins hage

May 25, 2005

The composer Nils Henrik Asheim is doing a sound installation in Bergen at the moment.

Å pning av lydinstallasjonen “Farteins hage” av Nils Henrik Asheim
25.000

Sted: Drivhuset i Muséhagen
Installasjonen er åpen 25.000 mai til 5.000 juni (unntatt 28.-29. mai) kl. 10-19

- og den er co-produsert av BEK.

Installasjonen tar utgangspunkt i komponisten Fartein Valen (1887-1952).
Valen var selv i sin tid en flittig gjest i det som den gang het Botanisk
Hage og begrepet “hage” kan knyttes til Fartein Valen på flere måter: Han
var en lidenskapelig dyrker av både roser og kaktus han vokste opp i den
paradisiske hagen på Masinandraina på Madagaskar og eventyret – Historien
om en moder – av HC Andersen berørte ham sterkt. I dette eventyret holdes
menneskesjelene i forvaring som planter i et drivhus og voktes av
Vårherres gartner.

Inspirert av denne forestillingen skaper Nils Henrik Asheim en
lydinstallasjon hvor han forsøker å gi liv til ideen om en
menneskelig besjelet hage. Installasjonen består av mange små høyttalere
spredt rundt i rommet styrt fra en datamaskin på en slik måte at
lydkombinasjonene hele tiden fornyes.

Nils Henrik Asheim (født 1960) er utdannet organist og komponist ved
Norges Musikkhøgskole og ved Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam. Han er
blant de mest etablerte og aktive samtidskomponistene i Norge i dag.
Produksjonen omfatter kammermusikk orkesterverk kirkemusikk
musikkteater og datamaskinbasert musikk.

Installasjonen er co-produsert av Muséhagen og BEK med støtte fra
Festspillene i Bergen.

Installasjonen er en del av “Prosjekt Fartein Valen” som foregår under
Festspillene. Produsent for Prosjekt Fartein Valen er Siri Aavitsland /
Sverre Waage.