NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Workshop on acoustics

June 10, 2005

Coming autumn there will be a cross-diciplinary workshop on acoustics at KHIB. It will investigate acoustics and how acoustics can be modified and treated using textiles. The workshop will be lead by acoustician and composer Tor Halmrast and professor Hilde Hauan Johnsen. I’ll participate as well and I’m looking forward to this. Hopefully it will give me some hands-on experience and knowledge that can be of great use in projects in the future.

KHIB is relocating to a new building in 2009 and this project will also be able to provide knowledge that might be of use during the process of building it.

Akustikk

Akustikk er et sammensatt fagfelt og ekspertisen har ofte en svært teknisk tilnærming som er vanskelig å trenge inn i. Samtidig fins det mye teoretisk kunnskap og praktisk erfaring blant komponister lydteknikere arkitekter interiørarkitekter og kunstnere som prosjektet kan dra nytte av.

Når initiativet kommer fra fagområde Tekstil er det med bakgrunn i potensialet tekstile materialer har i denne sammenhengen. Det fins klare indikasjoner på at tekstil i et rom bedrer lydforholdene. Men det er like viktig å undersøke hvordan andre materialer og elementer spiller inn i helheten. Målet med dette prosjektet er å gjøre realistiske forsøk i full målestokk og dermed kartlegge så objektivt som mulig effekten av ulike endringer i samme rom. Erfaringen kan ha stor overføringsverdi når det gjelder kunstnerisk utforming/utsmykning av rom og er relevant for alle avdelinger og faglige ståsted.

Gjestelærer: Tor Halmrast

Forelesninger. Befaringer. Demonstrasjoner. Tverrfaglige arbeidsgrupper som skal eksperimentere med akustiske virkemidler i eksisterende rom.