NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Sonic presence

March 10, 2006

Today the Borealis festival of contemporary music opens here in Bergen with several interesting concerts over the next week. Unfortunately I will miss two of the days including the Fennez concert as I have to attend a fellowship seminar in Oslo Monday and Tuesday. As part of Borealis Bergen kunsthall will have a sound art exhibition including works by Stephen Vitiello Finnbogi Pètursson Susan Hiller Bernhard Lang and Janet Cardiff &amp George Bures Miller. It is curated by Steinar Sekkingstad and Solveig Øvstebøand I am really looking forward to it!. Below is the press announcement (in Norwegian).

BERGEN KUNSTHALL ønsker velkommen til åpning av utstillingen SONIC PRESENCE
fredag 10.000 Mars kl 20 00.

Stephen Vitiello (USA)
Finnbogi Pètursson (Island)
Susan Hiller (GB)
Bernhard Lang (Østerrike)
Janet Cardiff &amp George Bures Miller (Canada)

Utstillingen Sonic Presence henvender seg til både øyne og ører. De fem
omfangsrike installasjonene er laget av internasjonalt anerkjente
samtidskunstnere. Enkelte av dem arbeider med lyd alene mens andre benytter
mediet som én av flere uttrykksformer.

Lydkunst er ikke et nytt fenomen. Man har de siste årene kunnet registrere
en markant økning i interessen for lydmediet innenfor samtidskunstfeltet.
Gjennom romlige arkitektoniske og teknologiske installasjoner har museer og
gallerier
over hele verden vist at lyd kan være kunstnerisk interessant på andre måter
enn som musikk i konsertsalene. Det er med dette utgangspunktet at Bergen
Kunsthall i samarbeid med samtidskunstfestivalen Borealis viser utstillingen
Sonic Presence. Det bør imidlertid bemerkes at Sonic Presence ikke er en
lydkunstutstilling som har til hensikt å vise mangfoldet eller egenarten til
en bestemt kunstgenre. I stedet presenterer utstillingen fem ulike verk som
hver på sin måte behandler auditive erfaringer gjennom installasjoner i et
gallerirom. De representerte kunstnerne er internasjonalt anerkjente og
beveger seg over et bredt spekter av uttrykk fra det klanglige og
konseptuelle til det fysiske og visuelle.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall og er et samarbeid med
samtidsmusikkfestivalen Borealis.
Kurator: Steinar Sekkingstad &amp Solveig Øvstebø

Støttet av Norsk Kulturråd og British Council.
Takk også til Lydgalleriet for samarbeid i forbindelse med Bernhard Langs
installasjon.