NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Defining Sound Art

September 19, 2006

Maia has been requesting a brief defenition of sound art among the folks involved with Lydgalleriet (the wannabie sound art gallery in Bergen). Below is my suggestion (in Norwegian). The definition of sound art was discussed at lengths at the Sound As Art list earlier this year starting here.

Lydkunst arbeider med lyd som representasjon fenomen og kunstnerisk materiale. Lydkunst kan forståes som et utvidet felt i forhold til musikk eller som et tverrestetisk felt på virket av musikk billedkunst performance og ny media kunst. Noen viktige historiske referanser er futurisme John Cage elektronisk og eksperimentell musikk fluxus minimalisme The Canadian Soundscape Project installasjonskunst og performance. Sentralt i mye lydkunst står problematisering og utforsking av kontekst lyd som fenomen persepsjon rom tid og tidsopplevelse ikke-narrative strukturer det performative og forholdet mellom lyd og visuelle uttrykk. Lydkunst kan presenteres på mange ulike måter f.eks. som konsert happening performance installasjon soundwalks lydfesting og radio.