NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Music Technology days 2008

May 10, 2008

Musikkteknologidagene The Music Technology Days is an informal gathering of researchers developers artists teachers etc. working on music technology one way or another in Norway. The next gathering takes place in Bergen September 10-11 and is hosted by BEK in collaboration with Griegakademiet UiB and BRAK. The call for participation is out now in Norwegian only (see below). the deadline for proposing presentations is June 15.

In addition to the two day seminar we will host an additional seminar debating the lack of possibilities for formal music technology related education at college or university level in Bergen. One of my conclusions from the seminar last year was that Bergen is the only larger city in Norway with no music technology related educational offerings.

At the same time Bergen has a vital music scene with lots of interesting rock/pop/electronica/experimental/noise acts attracting international attention such as Röyksopp Datarock Jørgen Træen John Hegre Ugress A-log/Phonophani etc. I am quite sure that possiblities for relevant formal education would further strengthen this kind of music creativity in Bergen.

In preparation for the seminar BRAK will do a member poll to see if there is interest in and a need for establishing an educational offer of relevance to its members. BRAK is a unique and interesting organization: A political lobby organization for artists venues organizers studios etc. working on pop and rock and they have some quite astonishing results to show for themselves.

Tema: Musikkteknologirelatert forskning og utvikling

Å rets musikkteknologidager finner sted i Bergen 10.000 og 11.000 september 2008.

Siden 2005 har musikkteknologidagene vært et faglig møtested for representanter for undervisningsinstitusjoner produksjonsmiljøer kunstnere forskere studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi. I løpet av denne perioden har vi sett økende aktivitet i Norge og det har oppstått nye samarbeid mellom ulike aktører i feltet. Flere av prosjektene innen Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er musikkteknologirelaterte og aktualiserer samarbeid på tvers av grensene mellom vitenskaplig og kunstnerisk forskning og utvikling.

Vi ønsker med dette innlegg som på ulike måter presenterer og drøfter arbeid med musikkteknologi og vil særlig oppmuntre innlegg knyttet til temaer som:

  • Presentasjon av vitenskapelige næringsbaserte og undervisningsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Presentasjon av kunstneriske utviklingsprosjekter.
  • Tverrfaglig arbeid f.eks. mellom ulike vitenskaplige og tekniske disipliner mellom kunst og vitenskap og mellom ulike kunstfelt.
  • Arbeid med lyddesign og interaksjon i lyd.
  • Arbeid med lyd i rom akustikk auralisering spatialisering o.l.

Presentasjonene er tenkt å være relativt korte ca. 15 min. slik at det blir rom for spørsmål og diskusjoner underveis.

I tillegg til Musikkteknologidagene 10.-11. september vil det bli arrangert et separat halvdagsseminar med lokale aktører som drøfter behov for å etablere musikkteknologirelatert undervisning på høyskolenivå i Bergen.

Musikkteknologidagene 2008 arrangeres i samarbeid mellom BEK – Bergen senter for elektronisk kunst BRAK – Bergens Rockaktører og Griegakademiet.

Reise og overnatting

Foredrag og diskusjoner finner sted i Gunnar Sævigs sal Griegakademiet Lars Hillesgate 3 kl. 10-17 begge dager.

Musikkteknologidagene er et “selvkostarrangement”. Det koster ikke noe å delta men vi har heller ikke noe budsjett for å dekke reise eller overnatting for de som presenterer og regner med at dette dekkes fra de forskjellige institusjonene.

BEK kan ordne rabattert overnatting ved Hotell Augustin under Musikkteknologidagene: Enkeltrom kr. 495 – og dobbeltrom 695 -.

Tidsfrister

15. juni:

  • Frist for forslag til presentasjoner. Forslag til bidrag (tittel + 200 ords sammendrag) sendes til bek AT bek DOT no.
  • De som ønsker å benytte seg av rabattert overnatting bes kontakte BEK innen 15.000 juni. Ved senere påmelding må man selv ordne innkvartering.

1. september:

  • Påmelding som deltaker.

Kontaktinfo

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst
C. Sundtsgt. 55
5004
&nbsp
Tlf. 55 23 30 80
E-post: bek AT bek DOT no