NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Visjonær satsing på utvikling av Kunshøgskolen i Bergen

June 19, 2008

Debattinnlegg i Bergens Tidende 19.000 juni 2008.

 

Som tidligere ansatt ved Kunsthøgskolen i Bergen er det vanskelig å kjenne seg igjen i det bildet av ledelsen som BT de siste dagene har tegnet med til dels tabloide overskrifter.

Kunsthøgskolen har de senere årene arbeidet med en rekke omfattende saker av stor strategisk betydning:

  • Kvalitetsreformen har medført en fullstendig omlegging av studiestrukturen. KHiB sitt system for kvalitetssikring ble godkjent av NOKUT sist vinter. På omtrent samme tid ble Kunsthøgskolen i Oslo sitt system underkjent på samtlige punkter.
  • Arbeidet med samlokalisering og nybygg vil ha svært langsiktig betydning for den videre utvikling av institusjonen. Den forrige kunnskapsministerens urimelige krav om egenfinansiering har ikke gjort dette arbeidet mindre krevende.
  • Kunsthøgskolen har de senere årene satset tungt på styrking av arbeidet med kunstnerisk forskning og utvikling. Den årlige fagkonferansen Sensuous knowledge har etablert seg som et av de ledende møtestedene internasjonalt med fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid og er støttet av Norsk Forskningsråd. Det internasjonale kontaktnettet som konferansen har bidratt til å etablere har allerede ledet til konkrete samarbeidsprosjekter mellom fagmiljøer ved KHIB og andre institusjoner internasjonalt.
  • Som operatør for Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid har KHIB også en nasjonal lederrolle i utvikling av forståelse og rammevilkår for kunstnerisk forskning og utvikling.
  • Da prosjektet “Kunstnerisk verdiskaping” mottok tilskudd fra Norges Forskningsråd representerte det en historisk milepæl. Dette er første gang i Norge at kunstnerisk utviklingsarbeid har mottatt slik støtte og innebærer at kunstnerisk utviklingsarbeid kan få tilsvarende økonomiske rammevilkår som annen forskning og utvikling ved høyskoler og universiteter.
  • Etableringen av Inkubatorordning for design har potensiale til å bli en viktig ressurs for fremtidig næringsutvikling i Bergensregionen.

Mens Kunsthøgskolen i Oslo i flere år har vært ridd av store interne konflikter fremstår KHIB som en visjonær veldrevet og utadrettet aktør både regionalt og internasjonalt. Dette hadde ikke vært mulig uten en aktiv hardtarbeidende og målrettet ledelse og en sterk internasjonal orientering. Om kostnader ved enkelte anledninger kan ha vært noe høye endres ikke det generelle inntrykket av at investeringene i styrets arbeid har svært stor betydning for institusjonens utvikling.

Jeg har heller ikke inntrykk av at styret og ledelsens disposisjoner er noe stort tema internt. Det var i hvert fall aldri gjenstand for diskusjon i noen av de mange samtalene jeg hadde med kollegaer i løpet av de tre årene jeg var tilknyttet KHIB.

Trond Lossius daglig leder ved BEK Bergen senter for elektronisk kunst tidligere kunststipendiat ved KHIB.