NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Blog archive for June 2008

Metaforas.org

June 1, 2008

Charles H. Traub and Jonathan Lipkin have re-leased their influential textbook In the Realm of the Circuit as Metaforas.org a free wiki-based online resource which explores the rich variety of the interactions between technology art and culture. An age of inter- and cross-disciplinary thinking demands new imaginative thinking. Today’s communities are brought together as they are shaped by the interconnectedness between culture technology and science.

Jamoma@NIME

June 17, 2008

Earlier this month I attended NIME. We presented a poster on Jamoma at NIME:

Place T. T. Lossius A. R. Jensenius N. Peters &amp P. Baltazar (2008): Addressing Classes by Differentiating Values and Properties in OSC. In Proceeding of the New Instruments for Musical Expression Conference NIME 2008.000 Genova 2008.

On the last day of NIME we also did a workshop providing an introduction to Jamoma. We received enthusiastic response from the 25 participants. The workshop was based on Max 4.6.3 and Jamoma 0.4.5 and I have to admit that I look forward to having Jamoma running in Max 5 in particular because jcom.ui will be hard-coded as an external improving load time and removing quite a few idiosyncratic and hackish worksaround of the bpatcher gui we’ve been depending on in the past.

Alexander has posted som pics from the workshop here.

Visjonær satsing på utvikling av Kunshøgskolen i Bergen

June 19, 2008

Debattinnlegg i Bergens Tidende 19.000 juni 2008.

 

Som tidligere ansatt ved Kunsthøgskolen i Bergen er det vanskelig å kjenne seg igjen i det bildet av ledelsen som BT de siste dagene har tegnet med til dels tabloide overskrifter.

Kunsthøgskolen har de senere årene arbeidet med en rekke omfattende saker av stor strategisk betydning:

 • Kvalitetsreformen har medført en fullstendig omlegging av studiestrukturen. KHiB sitt system for kvalitetssikring ble godkjent av NOKUT sist vinter. På omtrent samme tid ble Kunsthøgskolen i Oslo sitt system underkjent på samtlige punkter.
 • Arbeidet med samlokalisering og nybygg vil ha svært langsiktig betydning for den videre utvikling av institusjonen. Den forrige kunnskapsministerens urimelige krav om egenfinansiering har ikke gjort dette arbeidet mindre krevende.
 • Kunsthøgskolen har de senere årene satset tungt på styrking av arbeidet med kunstnerisk forskning og utvikling. Den årlige fagkonferansen Sensuous knowledge har etablert seg som et av de ledende møtestedene internasjonalt med fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid og er støttet av Norsk Forskningsråd. Det internasjonale kontaktnettet som konferansen har bidratt til å etablere har allerede ledet til konkrete samarbeidsprosjekter mellom fagmiljøer ved KHIB og andre institusjoner internasjonalt.
 • Som operatør for Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid har KHIB også en nasjonal lederrolle i utvikling av forståelse og rammevilkår for kunstnerisk forskning og utvikling.
 • Da prosjektet “Kunstnerisk verdiskaping” mottok tilskudd fra Norges Forskningsråd representerte det en historisk milepæl. Dette er første gang i Norge at kunstnerisk utviklingsarbeid har mottatt slik støtte og innebærer at kunstnerisk utviklingsarbeid kan få tilsvarende økonomiske rammevilkår som annen forskning og utvikling ved høyskoler og universiteter.
 • Etableringen av Inkubatorordning for design har potensiale til å bli en viktig ressurs for fremtidig næringsutvikling i Bergensregionen.

Mens Kunsthøgskolen i Oslo i flere år har vært ridd av store interne konflikter fremstår KHIB som en visjonær veldrevet og utadrettet aktør både regionalt og internasjonalt. Dette hadde ikke vært mulig uten en aktiv hardtarbeidende og målrettet ledelse og en sterk internasjonal orientering. Om kostnader ved enkelte anledninger kan ha vært noe høye endres ikke det generelle inntrykket av at investeringene i styrets arbeid har svært stor betydning for institusjonens utvikling.

Jeg har heller ikke inntrykk av at styret og ledelsens disposisjoner er noe stort tema internt. Det var i hvert fall aldri gjenstand for diskusjon i noen av de mange samtalene jeg hadde med kollegaer i løpet av de tre årene jeg var tilknyttet KHIB.

Trond Lossius daglig leder ved BEK Bergen senter for elektronisk kunst tidligere kunststipendiat ved KHIB.

Feature on the fellowship program in Billedkunst

June 24, 2008

In the latest issue of Billedkunst there’s a feature on the The National Norwegian Artistic Research Fellowships Programme. The program has soon been running for five years and is now to be evaluated.

In addition to a general discussion of the program three former or current fellows (including yours truly) are interviewed and there’s a feature on the curatorial practice of one of the candidates Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

Jamoma 0.5000 beta 1

June 28, 2008

Just after NIME most of the Jamoma developers gathered in Albi for a hectic development workshop generously hosted by GMEA.

The agenda for the workshop was pretty simple:

 • Get as far as possible on porting Jamoma to Max 5
 • No new features
 • Canard heaven

We’re not all the way there yet (except for canard heaven) but we certainly came a long way. Today Pascal has uploaded the first beta for Jamoma 0.5. If you want to give it a try please take note of the following:

 • Jamoma 0.500 only work with Max 5.0.3 or higher. Max 5.0.3 was released earlier today.
 • So far it’s Intel-Mac only. Windows and Universal Binary to come once we’ve got some compiling issues sorted out.
 • It’s buggy and not yet ready for prime time. So if you’re contemplating using Jamoma for real-life projects in the near future it’s better to stick to the previous version for the time being. On the other hand: If you have the patience to accept bugs and flaws and want to help out in testing the new version it will be much appreciated! If so please sign up to the user and/or developer mailing lists and report problems there and/or at the bug tracker.