NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Blog archive for December 2012

Augmented violin and gesture following

December 2, 2012

Victoria_098

Over the last year Victoria Johnson, me and others have collaborated on a pilot artistic research project exploring the possibilities of using the K-Bow sensor bow with electric violin. Sensor and audio data is further analysed using Gesture Follower software developed at Ircam.

Monday December 3 at 15:00 we’ll give a work-in-progress report and demo session at the Norwegian Academy of Music.

 

Når elektrisk og akustisk fiolin kombineres med analoge og digitale effekter oppstår nye klanglige muligheter. Internasjonalt har det også vært gjort mange utprøvinger der instrumenter kombineres med sensorer som kan bidra til å styre effektprosesser og annet musikalsk materiale.

Victoria Johnson har vært kunststipendiat ved NMH med fordypning i elektrisk fiolin, og hun har bl.a. samarbeidet med NOTAM om utvikling as sensorløsninger for fiolinbue. Det siste året har hun samarbeidet med Trond Lossius om et pilotprosjekt hvor de har prøvd ut K-Bow, en kommersielt tilgjengelig sensorbue utviklet av Keith McMillen. Deler av utprøvingen har vært gjort i samarbeid med Alexander Refsum Jensenius ved fourMs lab på UiO, bl.a. for å kunne sammenligne kvalitet i sensordata med motion-capture systemet ved fourMs lab, og dermed få et inntrykk av kvalitet i dataene fra sensorbuen. Professor Terje Moe Hansen ved NMH vil være med på siste del av prosjektet som foregår på NMH i uke 49.

I utprøvingene har sensordata vært brukt som input til Gesture Follower, en analyse og styringsløsning utviklet ved IRCAM som skal kunne gjenkjenne bevegelsesmessige og musikalske gester, og som bl.a. kan brukes til score following.

Målet med dette pilotprosjektet har vært å få noen første praktiske og kunstneriske erfaringer med disse teknologiene. Prosessen har reist en rekke spørsmål på mange ulike plan, fra det praktiske og tekniske knyttet til sensorbue og bearbeiding av sensordata og bevegelsesdata, til overordnede spørsmål om hvordan løsningene kan forstås og brukes i improvisasjon og kompositorisk tenkning.
Det blir også muligheter for praktisk utprøving. Workshopen er relevant for strykere, komposisjonstudenter og studenter ved live electronics og andre interesserte.

Pilotprosjektet er støttet av Arne Nordheimsenteret ved Norges Musikkhøgskole i samarbeid med Bergen senter for elektronisk kunst. (BEK)

Xcode 4 as git client

December 2, 2012

I’m probably real slow here, but Xcode 4.5 is actually not bad as a simple GIT client:

Screen_shot_2012-12-02_at_9

Xcode : Viewing diffs and commiting changes

 

Screen_shot_2012-12-02_at_10

Xcode : Viewing the git log for the file

 

Screen_shot_2012-12-02_at_10

Xcode : git blame

Article in Kunstjournalen B-post

December 4, 2012

Kunstjournalen

The Norwegian annual art journal Kunstjournalen B-Post 2012 is being launced at Hordaland kunstsenter today. This year offers a special edition on sound art. I have contributed an article on generative strategies in sound installations. Kunstjournalen is available in Norwegian. The online edition is also available in English.

i-score

December 10, 2012

i-score is an intermedia sequencer for the precise and flexible scripting of interactive scenarios.

In contrast to most sequencers, i-score doesn’t produce any media, but controls other environments’ parameters, by creating snapshots and automations, and organizing them in time in a multi-linear way.

This video illustrate it being uysed with the upcoming 0.6 version of Jamoma and the Minuit protocol for OSC inter-application namespace and date discovery and exchange.