NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Blog archive for September 2016

Utlysing av midler fra Morten Eide Pedersens minnefond – 2016

September 7, 2016

(This blog post is in Norwegian)

Morten Eide Pedersens minnefond er opprettet ved at arven etter Morten Eide Pedersen har tilfalt foreningen Avgarde. Fondet skal stimulere til nyskaping og utvikling for komponister og musikere i Bergensregionen ved å gi støtte til bestillingsverk, realisering av nyskapende prosjekter og fremføringer samt andre tiltak som gjør det enklere å etablere seg og virke som komponist.

Det er nå utlyst midler for utdeling, med søknadsfrist 2. oktober 2016. Mer informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig her:

http://avgarde.no/morten-eide-pedersens-minnefond/

New ATK for Reaper installer – and video tutorial

September 12, 2016

ATK for Reaper version 1.0.0. beta 10 is now out. I have also made a screencast on how to encode mono sources to ambisonics.

Download the most recent version here.

Commissioned performance for Tarek Atoui’s Within, Bergen Assembly – 2016

September 30, 2016

This performance was commissioned by Bergen Assembly as an artistic response to the WITHIN II project by Tarek Atoui, performed at Sentralbadet September 30, 2016. The work combines text and music performed on select instruments of the Within exhibition by professional and amateur musicians of different hearing abilities.